Croatia

Peristil Dioklecijanove Palače u Splitu, Hrvatska, c.1950
Peristil Dioklecijanove Palače u Splitu, Hrvatska, c.1950